X
GO
Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi (PGUB)

PGUB'un görev ve sorumlulukları aşağıda listelenmektedir:

  1. Ajans dışı ulusal ve uluslararası fonların kullanımına ilişkin bölgede farkındalık yaratmaya çalışmak,
  2. Bölge için kritik öneme haiz projelerin geliştirilmesine ve hayata geçirilmesine yönelik fonları araştırmak,
  3. Dış kaynaklı proje teklif çağrılarını takip etmek, bölge genelinde tanıtmak ve uygun bulunanlara Ajans adına başvurularda bulunmak,
  4. Ajansın hak kazandığı dış kaynaklı projeleri uygulamak ve bölgede projelerin koordinasyonunu sağlamak,
  5. Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli yurt dışı fonlara başvurularında teknik destek sağlamak,
  6. Dış fon ve kaynakların bölgeye çekilmesi amacı doğrultusunda ilgili ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla iş birliği, proje ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
  7. Dış kaynaklı fonlardan yararlanılmasına yönelik bölgedeki kurum ve kuruluşların uluslararası iş birlikleri geliştirmelerini desteklemek,
  8. PYB ile koordineli olarak Ajans tarafından verilecek güdümlü proje destekleri için gerekli planlama, proje geliştirme ve ön fizibilite çalışmalarını sağlamak,
  9. Güdümlü projelerin geliştirilmesi sürecinde paydaşlar arası koordinasyonu sağlamak ve diğer birimlere destek vermek.