X
GO
Yatırım Destek Ofisleri

Bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok 5 (beş) uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri teşkil edilir.Yatırım destek ofislerinde çalışan uzman personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, yönetim kurulu kararı ve Kalkınma Bakanlığı onayı ile artırılabilir.

Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak genel sekreterliğe karşı sorumludur.

Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler tamamen ücretsizdir.

Ajansımızın Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde toplam 4 (dört) adet Yatırım Destek Ofisi bulunmaktadır.

Ofislerimiz hakkında detaylı bilgi "Kurumsal" menüsünde yer almaktadır.

Ofislerimizin iletişim bilgileri "İletişim" menüsünde yer almaktadır.