X
GO
Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi (Afyonkarahisar YDO)

Afyonkarahisar YDO'nun görev ve sorumlulukları aşağıda listelenmektedir:

  1. İlin yatırım ortamı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi yatırımcılara sunmak,
  2. Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri takibini ve koordinasyonunu sağlamak,
  3. Yerelde yatırımcıların ihtiyaç duydukları ilgili kuruluşlar ile irtibat kurulmasını sağlamak,
  4. İlin iş ve yatırım ortamının tanıtılması ve yatırımcı çekilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı konferans, fuar, seminer, toplantı, iş gezisi gibi organizasyonlara katılım sağlanmak,
  5. Farklı kurumlar tarafından verilen destekler hakkında yatırımcılara danışmanlık sağlamak,
  6. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak,
  7. Yatırım süreci sonrasında da yatırımcılarla irtibat halinde bulunarak gerekli desteği sunmak,
  8. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve ilgili diğer kuruluşlar ile iş birliği halinde ilin tanıtımı ve ile yatırım çekilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.