X
GO
Proje Değerlendiricisi Başvurusu

 

Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 40 Milyon TL olan TUTAP kapsamında TR33 Bölgesi’nin turizm ve kırsal alan potansiyelinin değerlendirilerek yerelde istihdam olanaklarının, kaynak verimliliğinin ve refah düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.

  • Proje Değerlendiricisi Başvuru dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz.
  • Proje tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİSTFİN)

KOBİ’lerin uygun başvuru sahibi olduğu ve toplam bütçesi 20 Milyon TL olan KOBİSTFİN kapsamında TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin istihdam ve yüksek katma değerli üretim odağında rekabet gücünün artırılması amaçlanmakta olup ilgili aracı kuruluştan alınacak krediler karşılığında ödenecek finansman gideri (kar tutarı) Ajans tarafından karşılanacaktır.

  • Proje Değerlendiricisi Başvuru dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz.
  • Proje tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

KOBİSTFİN Proje Değerlendiricisi Adayı başvuruları 16.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.