X
GO
Duyurular

3 Kasım 2021 Çarşamba

İzmir NIC Talks Etkinliği

Teknopark İzmir’in yürütücüsü olduğu İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi (İzmir NIC) Projesi kapsamında düzenlenecek olan İzmir NIC Talks etkinlikler serisi 9 Kasım 2021’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji konularında Manisa Teknokentin iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

İzmir NIC Talks #1 ile, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji alanlarındaki teknoloji, pazar, müşteri vb. önemli konular kapsamındaki gelişmelere yönelik farkındalık yaratılması ve networkün oluşturulması amaçlanmaktadır. İzmir NIC Talks etkinliği ile, ilgili paydaşlar arasında ağlar ve stratejik ortaklıkların güçlendirilerek, yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesini ve uluslararasılaşmasına destek olunması hedeflenmektedir.

Global trendlerin ve fırsatların ele alınacağı; teknoloji, inovasyon ve yeni pazarlar arasındaki ilişkilerin irdeleneceği ve katılımcılara networking fırsatlarının sunulacağı etkinlikte, ayrıca odak sektörlerde faaliyet gösteren önemli bir şirket, büyüme hikayesini katılımcılarla paylaşacaktır.

*Katılım 40 kişi ile sınırlıdır. Kesin kayıt bilgilendirmesi için sizlerle e-posta yoluyla iletişime geçilecektir.

Kayıt için tıklayınız.

Program

Saat

İçerik

10:00

Karşılama ve Kayıt

10:30

İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi (İzmir NIC) Proje Tanıtımı

Accelerate İzmir Programı ve Başvuru Süreci

11:30

Kahve Molası ve Tanışma

12:00

İzmir NIC Sohbetleri: Bilişim Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji sektörlerinden iki şirket deneyimlerini paylaşıyor (Önerimiz: Loggma ve Car4Future)

13:00

Öğle Yemeği

14:00

  Konuşma: ‘Farklı Teknolojilerin Kesişim Noktalarında İnovasyon ve Yeni Pazar Fırsatları’

  Konuşmacı Önerisi: Alper Terciyanlı

15:30

Değerlendirme ve Kapanış

 

 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 226

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x