X
GO
Duyurular
[EasyDNNnews:IfNotExists:Image]

19 Ocak 2021 Salı

[EasyDNNnews:EndIf:Image]

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı

Japonya Büyükelçiliği tarafından, “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan, temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış, kalkınmaya yönelik projelere geri ödemesiz bir mali yardım sağlamak amacıyla “Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” ilan edilmiştir.  Yerel projelere hibe programı kapsamındaki mali destekler, projelerin aşağıdaki kriterlere göre incelenip detaylı olarak değerlendirilmelerinden sonra sağlanmaktadır.
Program kapsamındaki uygun başvuru sahipleri sivil toplum kuruluşları ve belediyeler olarak sıralanmıştır. 
Her bir proje için sağlanabilecek maksimum hibe tutarı 10 milyon Japon Yeni (yaklaşık olarak 90.000 USD) 'dir. Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dahil olmak üzere tüm vergiler hibe tutarından karşılanamamaktadır. Tüm vergi tutarları başvuru sahibi kuruluş veya proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçesi KDV ve diğer tüm vergiler hariç olacak şekilde en fazla 90.000 USD olarak hazırlanmalıdır. Hibe desteği, projenin tek bir parçasına yönelik ayrılarak kullanılamaz.
Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıda sıralanmaktadır:
•    Eğitim
•    Mesleki eğitim merkezleri, mesleki beceri geliştirme programları
•    Eğitim standartlarına uygun güvenli bir ortam oluşturulması kapsamında; ilkokul inşaatları, ilkokul onarım projeleri.
•    Temel Sağlık:  Genel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi, tıbbi donanım sağlanması.
•    Engelliler: Engelliler için özel okul, eğitim merkezi sağlanması.
•    Kalkınmada Kadın: Kadınların mesleki becerilerinin gelişmesi ile gelir elde etmelerine destek olmak adına, mesleki eğitim merkezleri sağlanması.
Başvuru için gerekli belgelerin en geç 26 Şubat 2021 tarihi saat 17:30'a kadar Japonya Büyükelçiliğine ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmekte olup hibe hakkında detaylı bilgiye https://www.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/hibeyardimi.html bağlantısından ulaşılabilir.
 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 599

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x