X
GO
Duyurular

Ufuk Avrupa Programı İklim, Enerji ve Mobilite Dijital, Endüstri ve Uzay Kümeleri Tanıtım Etkinliği

Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-Ge ve yenilik programıdır. 2021-2027 döneminde uygulanacak Program kapsamında pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB'nin küresel rekabet edebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Ufuk Avrupa Programı ve öncül programlarına ülkemiz tam üyelik müzakereleriyle birlikte, 2003 yılından bu yana AB üye devletleriyle eşit şartlarda katılım sağlamaktadır. Bu programın ülkemizdeki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından sağlanmaktadır.

Ufuk Avrupa Programının iklim, enerji, mobilite, dijital, endüstri ve uzay alanlarındaki 2021-2027 dönemindeki ilk proje teklif çağrılarının önümüzdeki haftalarda açılması beklenmektedir. Söz konusu çağrılar kapsamında temel araştırma projelerinden pazara açılma ve ticarileşmeye kadar, tüm aşamalardaki teknoloji geliştirme faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, erken aşama teknoloji tabanlı girişimler, kamu kurumları, KOBİ'ler ve firmalar program çağrılarına başvuru yapabilecektir.

Bu vesileyle 4 Mayıs 2021 tarihinde saat 13.30'da Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKCI, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan BAYRAKTAR ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha KOÇ'un açılış konuşmacısı olarak yer alacağı ve sağlık alanındaki desteklerin tanıtılacağı çevrim içi bir etkinlik gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahis konusu etkinlikte, Ufuk Avrupa Programına ilişkin genel ve alan özelinde sunumlar gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantının kayıt bilgileri aşağıdaki gündemde ve https://www.ab.gov.tr/52518.html adresinde de yer almaktadır.

 

Toplantı kayıt bağlantısı: https://zoom.us/webinar/register/WN_EbVTdWkrTiul1ijai1KUdQ

13.30-14.10

 

Açılış Konuşmaları

Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKCI | Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı

Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL | TÜBİTAK Başkanı

Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR | Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı

Sayın Dr. Alparslan BAYRAKTAR | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı

Sayın Dr. Ali Taha KOÇ | Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı

14.10-14.15

Ara

 

14:15-14.30

Sayın Ezgi BENER | TÜBİTAK Ufuk Avrupa Ulusal Koordinatörü

Ufuk Avrupa Programı Hakkında Genel Çerçeve

14:30-15:10

2021-2022 Döneminde İklim, Enerji ve Mobilite Alanındaki Destekler

Sayın Serhat MELİK
Sayın Çağrı YILDIRIM

TÜBİTAK Ufuk Avrupa Küme 5 Ulusal İrtibat Noktaları

15:10-15:50

2021-2022 Döneminde Dijital, Sanayi ve Uzay Alanındaki Destekler

Sayın Dr. Hale AY

Sayın Dr. Özlem GEZİCİ KOÇ

TÜBİTAK Ufuk Avrupa Küme 4 Ulusal İrtibat Noktaları

15:50-16:20

Soru-cevap ve kapanış

 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 172

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x