X
GO
Duyurular

25 Mart 2020 Çarşamba

UNESCO 2020 Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu

UNESCO 2020  Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu Çağrısı

 

Proje Başına Verilecek Destek Miktarı

 

100.000 Amerikan Doları

          Son Başvuru Tarihi

Tarih: 27.05.2020

Saat: 23:59 (Paris)

          Uygulama Süresi:

En az: 12 ay

En çok: 24 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (STK)
 • Kamu kurum ve kuruluşları.

Hibe Programının Amacı

 • Kültürel ürünlerin, hizmetlerin ve faaliyetlerin çeşitliliğinin oluşturulması, üretimi, dağıtımı ve bunlara erişim üzerinde doğrudan etkisi olan politika ve stratejilerin tanıtımı ve / veya detaylandırılması
 • Gelişmekte olan ülkelerdeki uygulanan yerel ve bölgesel kültür endüstrilerini ve pazarlarını desteklemek için kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarındaki becerilerin güçlendirilmesi.

Uygun Proje Konuları:

 • Yürürlükteki ulusal kültür politikası reformu ve piyasa düzenlemeleri
 • Kültür politikaları geliştirmek için bakanlıklar arası ve sektörler arası komitelerin kurulması
 • Sivil toplumun politika geliştirme süreçlerine dahil edilmesi
 • Kültür politikalarını uygulamak için stratejik eylem planların geliştirilmesi
 • Yerel ve ulusal politika geliştirme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesi
 • Kültürel endüstrilerin sosyal ve ekonomik katkılarını geliştirmek
 • İş geliştirme ve desteklenen kültürel girişimcilik için yerel kapasitelerin güçlendirilmesi
 • Kültürel endüstriler için yeni iş modellerinin oluşturulması
 • Profesyonel ağların ve yenilikçi ortaklıkların güçlendirilmesi
 • Cinsiyet eşitliği, Kuzey-Güney işbirliği ve gençliğin katılımı ile kültürel endüstrilerde dezavantajlı grupların öne çıkarılması

Uygun Olmayan Proje Konuları:

 • Yalnızca kültürel ve sanatsal eserlerin ve etkinliklerin üretimi ile ilgili projeler
 • Somut olmayan kültürel mirasın korunması ile ilgili projeler
 • Somut kültürel miras ile ilgili projeler
 • Bir borcu veya faiz geri ödemeyi amaçlayan projeler
 • Hali hazırda devam eden faaliyetleri tekrarlayan maliyetlerle sürdüren projeler
 • Yalnızca ekipman, inşaat veya binaların restorasyonunu içeren projeler
 • İlkokul ve ortaokullara yönelik projeler
 • Kültür turizmine odaklanan projeler
 • Profesyonel ağların ve yenilikçi ortaklıkların güçlendirilmesi
 • Burs veya hibe olarak tasarlanan projeler

 

 

 

Detaylı: https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 400

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x