X
GO
Tamamlanan ve Devam Eden Projeler
  PROJE ADI BAŞVURU YAPILAN PROGRAM BAŞVURU SAHİBİ AJANSIN STATÜSÜ PROJE BÜTÇESİ (€) PROJE KAPSAMI PROJE DURUMU
1 TR33 Bölgesindeki İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Artırılması IPAI IV. Bileşen IKG OP Zafer Kalkınma Ajansı Başvuru Sahibi 4.100.000,00  2,727 işçi 7,276 adam/saat eğitim aldı.
268 işçi MYK sertifikası aldı.
767 işveren ve Yönetici 2,351 adam/saat eğitim aldı.
701 kamu çalışanı 2,055 adam/saat eğitim aldı.
30 KOBİ 5'er günlük danışmanlık hizmeti aldı.
34 Ajans personeli 723 adam/saat eğitim aldı.
Bölgesel İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Merkezi kuruldu. 
Tamamlandı
2 Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında Erasmus + K3 Zafer Kalkınma Ajansı Başvuru Sahibi 32.048,00  Kobilere 4-6 Mart 2013 tarihlerinde Eskişehir ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odalarında Dış Ticaret Eğitimleri verilmiştir. Stuttgart Ticaret Odasından gelen 15 kobi ve Eskişehir ve Kütahya Ticaret Odaları Kobileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 4-9 Kasım 2013 tarihinde Almanya’ya kobilerin katılımında ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Tamamlandı
3 TR33 Düzey II Bölgesi'nde Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Projesi IKGOP Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı  Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Proje Ortağı 204.932,70  Bölge'de 12 kişiden oluşan koçluk ekibi oluşturulmuştur. (Her ilden 3 kişi).
100 firmaya koçluk hizmeti sağlanmıştır.
1042 kişiye farkındalık eğitimleri verilmiştir.
480 öğrenci ve toplamda 1522 kişiye farkındalık çalışmaları kapsamında ulaşılmıştır.
Tamamlandı
4 Ön Yargıdan İstihdama Sosyal Değişim Projesi Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması Hibe Programı Kütahya Belediyesi Eş - Başvuru Sahibi 78.000,00  Hedeflenen;
Roman vatandaşların istihdamına yönelik 2 adet merkez kurulması,
40 tane Roman gencine mesleki eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi
Tamamlandı
5 Living Lab research concept in Rural Areas  Horizon 2020 (RUR-09-2017: Business models for modern rural economies) FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO (İspanya) Proje Ortağı 4.100.000,00  Kırsal alanlarda gelişen ve katma değer yaratma potansiyeline sahip yenilikçi iş modellerinin tanımlanması; kaynakların daha sürdürülebilir şekilde mobilize edilmesini; değer zincirinde, geleneksel ve gelişen sektörlerde yer alan aktörler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini teşvik eden modellerin tanımlanması; yeni iş modelinin yaygınlaşmasının sağlanması ve sınır ötesi kabulü artırmak için işbirliklerinin oluşturulmasıdır. Uygulanıyor
6 Haydi Gençler İnovasyondan İstihdama KA-3 (Politika Reformuna Destek; Gençler ve Politika Yapıcılar Arasında Diyalog/Yapılandırılmış Diyalog) Uşak İl Miili Eğitim Müdürlüğü Proje Ortağı 27.160,00  Projenin uygulama sürecinde hedef grubumuzdaki katılımcılara verilecek Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerinde, başarı ile tamamlamış olduğumuz Erasmus+ KA3 projemizdeki tecrübelerimizden de yararlanarak Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki proje koordinasyon ekibine destek sağlanacaktır. Uygulanıyor
7 Uşak’ta Büyükbaş Hayvan Derisi İşleme Ortak Kullanım Tesisi Kurulması Projesi IPAII RYSOP Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı Uşak Deri Karma OSB Proje Ortağı 5.546.000,00  Uşak'ta büyükbaş hayvan derisi işlenebilecek bir ortak kullanım tesisi kurulacaktır. Uygulanıyor