X
GO
Duyurular

9 Ocak 2019 Çarşamba

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı, AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitenin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerin oluşturulmasını hedeflemektedir. Yalnızca belediyelerin başvuru sahibi olabileceği programda; il özel idareleri, köylere hizmet götürme birlikleri ve üniversiteler ortak olarak katılımda bulunabilecektir. Son başvuru tarihi 15.02.2019 olup programın operasyonel özellikleri aşağıda sunulmaktadır:

·         Eylem 1: Sürdürülebilir ve Güvenli Ulaşım

·         Eylem 2: Verimli Ulaştırma

·         Eylem 3: Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırma

·         Eylem 4: Müktesebat Uyumu ve AB Entegrasyonu

·         Eylem 5: Teknik Yardım

Detaylar için: http://op.udhb.gov.tr/tr

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 327

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x